Nieuws

ENQUETE

UPDATE: de ingevulde enquêtes worden op dit moment verwerkt. 

Het klimaatakkoord is van kracht. Nederland heeft zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Een monsteropgave die voor iedereen van invloed is. Er komen grote (landschappelijke) veranderingen op Nijeveen af. En laten we niet naïef zijn; de richting is bepaald. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als dorp de hand aan het stuur houden. Zonder lokale organisatie is er geen invloed.

Uw mening is belangrijk!

Voor Duurzaam Nijeveen is hier een rol weggelegd. Wij willen namens Nijeveen gesprekspartner zijn in de energietransitie. Om deze positie in te kunnen nemen is het belangrijk om te weten hoe u hierover denkt. Daarom roepen wij u op om uw mening te geven en mee te denken. Vanaf 1 juli staat een enquête op www.duurzaamnijeveen.nl. Wij doen een dringende oproep om deze in te vullen. Binnenkort vind u hier informatie en volgen instructies. We gaan ervan uit dat u meedoet!

Waarom is uw mening zo belangrijk?

In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeenteraad van Meppel heeft op 28 mei ingestemd met het eerste conceptbod waarin wordt ingezet op windmolens, zon op grote daken en als laatste zon op land. Dit alles op het grondgebied van de gemeente Meppel. U zult begrijpen dat een groot gedeelte van deze grond in Nijeveen ligt. De uitvoering van de RES gaat daarom u ook aan!

Rol voor lokale initiatieven

Er zijn veel vragen; zijn de locaties maatschappelijk gezien acceptabel en zijn de projecten financieel haalbaar? Wat ligt al vast en waar zit nog ruimte? De overheid streeft naar 50% eigendom voor de lokale omgeving en verwacht dat er lokaal samengewerkt wordt met marktpartijen bij het ontwikkelen en exploiteren van deze projecten. Een hele uitdaging. Wie pakt dit op?

Evenwichtige verdeling lusten en lasten

Vanuit de gedachte 'Lokaal eigendom geeft lokale kracht' en het streven om niet alleen de lasten maar ook de lusten terug te laten vloeien naar Nijeveen wil de energiecoöperatie deze rol oppakken. EC Duurzaam Nijeveen als dé gesprekspartner voor de (lokale) overheid en de verschillende, betrokken (commerciële) partijen. Ziet u dit ook zo? Onder welke voorwaarden? En bent u bereid mee te helpen? Uw mening is belangrijk!

 


 

Wat betekent de energietransitie voor Nijeveen?

 UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Woensdag 29 januari – 20.00 uur – ‘De Schalle’

Afgelopen jaar is een dynamisch jaar geweest voor Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen. Er zijn prachtige dingen gerealiseerd in het dorp. Zo hebben 148 huurwoningen in Nijeveen zonnepanelen gekregen, zijn er meer dan 30 warmtescans gemaakt en is de Commissaris Gaarlandtschool hard op weg om een energieneutrale school te worden. Mooie ontwikkelingen.

Ook heeft u kunnen lezen dat er een aantal teleurstellingen zijn. De postcoderoos op ‘De Schalle’ is niet doorgegaan en het project ‘Zon op Groot Dak’ moest on hold worden gezet omdat er geen capaciteit op het elektriciteitsnet over is om stroom terug te leveren.

Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdagavond 29 januari gaan wij, naast de gebruikelijk huishoudelijke onderwerpen, graag met u in gesprek over de positie die de energiecoöperatie in moet nemen in het veranderende speelveld. Wat betekent de energietransitie voor Nijeveen? En wat is de rol van de EC Duurzaam Nijeveen daarin? U bent van harte welkom!

Leden van de coöperatie ontvangen persoonlijk een uitnodiging met de officiële documenten. Bent u nog geen lid en wilt u de ledenvergadering ook bijwonen? Word lid via www.duurzaamnijeveen.nl.

 


 

Duurzaam Nijeveen inspireert! - 12 maart 2019

Een goed gevuld dorpshuis ‘De Schalle’ liet zich dinsdagavond inspireren tijdens de inspiratiebijeenkomst georganiseerd door de energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. Voorzitter Harry van Dijk opende de avond door de bezoekers te informeren over de projecten en plannen van de coöperatie. Speciale gast Kees Klomp vertelde enthousiast over betekenisvol ondernemen en leven. Een onderwerp dat aansluit bij de doelstelling van de energiecoöperatie. De betekeniseconomie bouwt volgens Klomp niet alleen aan een duurzame maar ook aan een sociale samenleving. Iedereen heeft daar een rol in. Een duurzame samenleving begint immers bij wij. Een prikkelend en leerzaam onderwerp. De aanwezigen gingen met voldoende stof tot nadenken naar huis.

Lees hier het persbericht over de bijeenkomst

     


Start Warmtescan Actie - 9 januari 2019

Wethouder Jaap van der Haar heeft woensdagochtend 9 januari, het officiële startsein gegeven voor de Warmtescan Actie. Komende weken gaat het actieteam, van acht vrijwilligers, op pad met de warmtecamera om te kijken waar energielekken zijn in de woning. Heel veel succes allemaal!

Ook weten waar jouw huis energie lekt? Klik hier voor meer info.

  


Informatieavond 26 september 2018 - verslag

Donderdagavond 26 september is een informatieavond gehouden van Duurzaam Nijeveen. Deze avond stonden de volgende punten op de agenda:

-  Blik in de Toekomst
-  Postcoderoos op De Schalle
-  Warmtescan Actie 2018
-  Pilot hybride warmtepompen
-  Financiële positie EC Duurzaam Nijeveen

Speciale gast: wethouder Jaap van der Haar

 

 


 

 

Scroll to top
Terug