Nieuws

Noteer alvast in de agenda!
Woensdagavond 29 september
Informatieavond GROEN GAS


 

Enquête geeft inzicht!

Afgelopen zomer heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van EC Duurzaam Nijeveen een enquête gehouden onder de inwoners van Nijeveen. Onderwerp: de energietransitie en de rol van de energie coöperatie hierin. Veel Nijeveners hebben de enquête ingevuld. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen is blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de uitgebreide vragenlijst in te vullen. Heel hartelijk dank!

De eindrapportage en de publicatie zijn hier te lezen.

 


Ledenvergadering 2021 - uitgesteld!

Het is helaas op korte termijn niet mogelijk om een ledenvergadering te houden waarbij we elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen heeft daarom besloten om de algemene ledenvergadering uit stellen en deze te organiseren zodra we weer in ‘De Schalle’ samen kunnen komen. Hieronder vindt u de documenten (klik op de link) die normaal gesproken aan de orde komen en nu op een later moment worden besproken. 

Ondertussen gaan we, daar waar het mogelijk is, graag door met de lopende projecten. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 


 

Duurzaam Nijeveen inspireert! - 12 maart 2019

Een goed gevuld dorpshuis ‘De Schalle’ liet zich dinsdagavond inspireren tijdens de inspiratiebijeenkomst georganiseerd door de energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. Voorzitter Harry van Dijk opende de avond door de bezoekers te informeren over de projecten en plannen van de coöperatie. Speciale gast Kees Klomp vertelde enthousiast over betekenisvol ondernemen en leven. Een onderwerp dat aansluit bij de doelstelling van de energiecoöperatie. De betekeniseconomie bouwt volgens Klomp niet alleen aan een duurzame maar ook aan een sociale samenleving. Iedereen heeft daar een rol in. Een duurzame samenleving begint immers bij wij. Een prikkelend en leerzaam onderwerp. De aanwezigen gingen met voldoende stof tot nadenken naar huis.

Lees hier het persbericht over de bijeenkomst

     


Start Warmtescan Actie - 9 januari 2019

Wethouder Jaap van der Haar heeft woensdagochtend 9 januari, het officiële startsein gegeven voor de Warmtescan Actie. Komende weken gaat het actieteam, van acht vrijwilligers, op pad met de warmtecamera om te kijken waar energielekken zijn in de woning. Heel veel succes allemaal!

Ook weten waar jouw huis energie lekt? Klik hier voor meer info.

  


Informatieavond 26 september 2018 - verslag

Donderdagavond 26 september is een informatieavond gehouden van Duurzaam Nijeveen. Deze avond stonden de volgende punten op de agenda:

-  Blik in de Toekomst
-  Postcoderoos op De Schalle
-  Warmtescan Actie 2018
-  Pilot hybride warmtepompen
-  Financiële positie EC Duurzaam Nijeveen

Speciale gast: wethouder Jaap van der Haar

 

 


 

 

Scroll to top
Terug