Nieuws

23 januari 2024

Uitnodiging startbijeenkomst warmteplan Nijeveen

Woensdag 28 februari 2024 | 20.00 – 21.30 uur | Dorpshuis De Schalle
Op woensdag 28 februari organiseert gemeente Meppel samen met Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, Dorpsvereniging Nijeveen en Ondernemend Nijeveen een bijeenkomst over het warmteplan van Nijeveen. U bent van harte welkom!

Lees verder >>>

 


12 november 2023

Reactie EC Duurzaam Nijeveen op plannen voor Windpark Meppel

Een aantal weken gelden heeft Edelweiss Renewables bekendgemaakt dat zij een plan hebben ingediend bij de gemeente Meppel voor de realisatie van 5 of 6 grote windmolens in Nijeveen en gedeeltelijk in Steenwijkerland. Dit park is gesitueerd ten noorden van de Bramenweg, tussen de Gasthuisdijk en de A32. EC Duurzaam Nijeveen verbaast zich hierover omdat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat alle grootschalige opwek van energie in samenwerking met een of meerdere energiecoöperatie moet plaatsvinden. Tot op heden is daar geen sprake van. Ook is niet gesproken over de belangrijke voorwaarde die Duurzaam Nijeveen heeft dat zowel de lusten als lasten eerlijk verdeeld worden.

Lees verder >>>

 


1 maart 2023

Auto nodig? Nijeveen Deelt!

Je hebt ze vast wel zien staan of over gehoord? Nijeveen heeft twee elektrische deelauto’s waar alle Nijeveners gebruik van kunnen maken. En dat gebeurt al zeer regelmatig. Een mooie ontwikkeling die voorziet in een behoefte. Heb jij ook een (extra) auto nodig? Of moet je snel ergens naartoe zonder dat je een auto bij huis of op de zaak hebt? Gebruik de deelauto. Heel gemakkelijk!

𝐕𝐨𝐨𝐫𝐝𝐞𝐥𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐞𝐥𝐚𝐮𝐭𝐨:
✔️ Samen een auto delen is makkelijk, leuk, duurzaam en voordelig
✔️ Lekker rijden in een nieuwe elektrische auto
✔️ Makkelijk de auto reserveren, openen en betalen; allemaal via een app op je smartphone
✔️ Flexibel en voordelig autorijden
✔️ Tot circa 8.500 km per jaar is een deelauto goedkoper dan het gebruik van een eigen auto
✔️ Wellicht is dit een reden om afscheid te nemen van je (tweede of derde) auto
✔️ Je hebt dan helemaal geen vaste lasten meer voor een (tweede) auto
✔️ De parkeerdruk in Nijeveen neemt af

Meer informatie en aanmelden. Ga naar JUST GO! >>>

Persbericht: Meppeler Courant 20 januari 2023

 


18 januari 2023

Waar lekt jouw woning energie? Er worden weer warmtescans gemaakt!

In de winter is, door middel van een warmtecamera, goed te zien waar je woning energie lekt. Daarom gaat de Warmtescan Actie weer van start. Hiervoor staan vijf vers opgeleide Nijeveense vrijwilligers klaar die met de warmtebeeldcamera op pad gaan.

Wanneer je meedoet met deze actie wordt je huis doorgelicht en ontvang je een korte toelichtende rapportage met een aantal warmtefoto’s waarop te zien is waar eventuele lekken zijn. Met de uitkomst kun je zelf maatregelen nemen en waarschijnlijk veel besparen op de energierekening.

Er staan nog een aantal adressen op de wachtlijst van voor de corona periode. Deze worden als eerste benaderd. Voor anderen geldt: aanmelden voor het maken van een scan kan door een mailtje te sturen aan warmtescan@duurzaamnijeveen.nl of door hier het formulier in te vullen. De kosten van een warmtescan bedragen €50. Leden van de EC Duurzaam Nijeveen, en degenen die dat worden, betalen €40.

Goed om te weten! Er moet rond de 200 C verschil zijn tussen de buiten- en binnentemperatuur om een goede en representatieve warmtescan uit te kunnen voeren.

 


10 december 2022

Veehouders Nijeveen onderzoeken mogelijkheden groen gas
Project: Groen gas

Voor de Nijeveense veehouders is er een zeer goed bezochte informatieavond georganiseerd over groen gas. Er is een werkgroep samengesteld die, onder leiding van Sijtze Faber, gaat kijken wat de mogelijkheden zijn voor mestvergisting. Per bedrijf wordt nu een kosten/baten analyse gemaakt.

 


2 juni 2022

EC Duurzaam Nijeveen staakt onderzoek overname zonnepark Mandeveld

Tijdens de ledenvergadering hebben we jullie uitgebreid geïnformeerd over het aanbod van de gemeente Meppel om de Coöperatie Zonnig Opgewekt en daarmee de exploitatie van het zonnepark Mandeveld in Meppel over te nemen. De leden stonden hier positief tegenover waarna we aan de slag zijn gegaan om het plan verder te bestuderen en uit te werken. Een aantal leden van Duurzaam Nijeveen heeft ons daarbij ondersteund met kennis en expertise.

Geen vertrouwen in samenwerking
De uitkomst van het onderzoek is dat wij als bestuur unaniem hebben besloten de medewerking aan deze overname per direct te staken en dus niet bereid zijn de Coöperatie Zonnig Opgewekt over te nemen en ook niet bereid zijn het zonnepark te gaan exploiteren. De conclusie die ten grondslag ligt aan ons besluit is dat we als bestuur geen vertrouwen hebben in de samenwerking met de huidige betrokken partijen, zodanig dat dit voor Duurzaam Nijeveen leidt tot een gunstig resultaat in lijn met de ambitie en doelen.

Geen duidelijk inzicht
Vertrouwen is cruciaal in dit soort trajecten. In de afgelopen weken is door ons gepoogd meer inzicht te krijgen in de details van deze casus. Duurzaam Nijeveen was beloofd volledige openheid van zaken. De gevraagde openheid is niet uit eigen beweging gegeven of vaak slechts ten dele en dan nog op ons aandringen. Zo hebben we geen duidelijk inzicht gekregen in de reeds aangegane verplichtingen van de coöperatie en de dekking ten opzichte van deze verplichtingen. Er is verteld dat de financiering van het hele project gegarandeerd was. Daarvan is echter geen enkele harde garantie aan ons overlegd.

Onvoldoende onderbouwing
Ook ten aanzien van het proces is niet (transparant) gecommuniceerd. Zo verbaast het ons dat wij in de afgelopen weken, ondanks herhaalde verzoeken, nooit direct hebben kunnen spreken met twee belangrijke partijen in dit traject, namelijk Innax en Green IPP, maar dat er wel overleg is geweest tussen deze partijen en de gemeente zonder dat wij daarvoor uitgenodigd werden of op zijn minst vooraf over zijn geïnformeerd. Dat riep bij ons niet een gevoel van samen optrekken op. De businesscase is onvoldoende onderbouwd, er wordt niet consequent met dezelfde getallen gerekend of met onrealistische aannames. Op onze vragen hierover is geen duidelijk antwoord gekomen en heeft het bestuur doen besluiten om niet verder te gaan.

Het bestuur verwacht jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zijn er vragen, naar aanleiding van het bovenstaande, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

 


1 juni 2022

Extra energiecoaches gezocht!
Binnenkort start nieuwe opleiding

In februari zijn vijf energiecoaches begonnen in Nijeveen als start van de pilot 'Meppeler Energiecoaches'. De coaches helpen inwoners met energie besparen door het geven van informatie en praktische tips. Vanwege de succesvolle ervaringen zoeken we nu meer energiecoaches en start er binnenkort een extra opleiding. Zo kunnen we nog meer inwoners in de gemeente Meppel helpen.

Wat mag je verwachten?
Je krijgt een gratis opleiding aangeboden tot Meppeler Energiecoach. Deze opleiding wordt gegeven door de Natuur- en Milieufederatie (NMF) en het Drents Energieloket. Daarnaast krijg je ook een technische training zodat je op de hoogte bent van de duurzame verwarmingstechnieken.

Vind je het leuk om mensen op weg te helpen met het besparen van energie?
Meld je dan nu aan als Meppeler Energiecoach. Voor het aansturen van de energiecoaches zoeken wij ook een coördinator. Dit kan naast de rol van energiecoach.

Meer info en aanmelden
Kijk hier voor meer informatie. Aanmelden? Stuur een mail naar info@duurzaamnijeveen.nl of bel/app met Wim de Kleuver (06) 224 97 418.

De inzet van Meppeler Energiecoaches is een initiatief van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, gemeente Meppel, Woonconcept, Actium, MEVM en Huurdersvereniging Meppel.

 


8 maart 2022

In Nijeveen start de pilot Meppeler Energiecoaches

Vanaf nu gaan vijf vrijwilligers op pad voor een kosteloze energiescan
Afgelopen weken volgden Jelle Anema, Jan van der Tooren, Theo van de Steeg en Peter Jaspers een uitgebreide cursus tot energiecoach. Recent is het traject met goed gevolg afgelegd en kunnen de coaches aan de slag. Lute Piest is al langere tijd energiecoach in Meppel. Met een uitgebreide checklist en woninggegevens gaat de Meppeler Energiecoach, samen met de bewoner, de woning door om te kijken of er energie kan worden bespaard.

Verkennende scan
De coach is niet commercieel en voert op vrijwillige basis een verkennende energiescan uit. Hij vertelt hoe de bewoner met eenvoudige (gedrags-) maatregelen energie kan besparen. Ook de woning (extra) isoleren en het rendement van bestaande installaties optimaliseren komen aanbod. ‘Juist in deze tijd, waarin de energieprijzen omhoogschieten wordt dit steeds urgenter’, zegt Wim de Kleuver die namens Duurzaam Nijeveen nauw betrokken is bij het project.

Energiecoaches helpen inwoners op weg
Wethouder Jaap van der Haar ziet de komende jaren ook een belangrijke rol weggelegd voor energiecoaches. ‘De manier waarop we onze huizen verwarmen en energie gebruiken gaat ingrijpend veranderen’, zegt hij. ‘Iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken en zal zijn woning moeten aanpassen. Dat kan soms best een ingewikkelde zoektocht zijn. De energiecoaches helpen de inwoners daarbij op weg.’

Coördinatie Duurzaam Nijeveen
Er zijn een aantal partijen betrokken bij het initiatief waarvan de coördinatie bij Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen ligt. De woningcorporaties Actium en Woonconcept doen mee, de huurdersverenigingen en Meijer Verduurzaamt maken onderdeel uit van het geheel. ‘Ik ben blij dat we hiervoor de handen ineengeslagen hebben en de coaches binnenkort op pad gaan’, aldus Van der Haar.

Aanmelden voor een energiescan
Inwoners van Nijeveen, zowel huurders als woningeigenaren, kunnen geheel kosteloos een Meppeler Energiecoach inschakelen. Ook aanvragen vanuit Meppel zijn welkom. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via energiecoach@duurzaamnijeveen.nl


 

Samenwerkingsovereenkomst
Gemeente Meppel en Duurzaam Nijeveen

18 november 2021

Wethouder Jaap van der Haar en voorzitter Harry van Dijk hebben afgelopen donderdag 18 november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide partijen willen samen werken aan een duurzaam en CO2-neutraal Meppel en Nijeveen.
Harry van Dijk: 'Duurzaam Nijeveen biedt met de overeenkomst de gemeente bereik en toegang tot de lokale gemeenschap en inzicht in wat er leeft in het dorp. Ook kunnen we draagvlak organiseren voor afstemming van energieplannen en een rol spelen in concretisering en uitvoering van energieplannen. Samen sta je sterker in de grote opgave die we met elkaar hebben. Juist nu is dat belangrijk!'
.

 


Word Meppeler Energiecoach

Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen start pilot in Nijeveen

Steeds meer zijn mensen bereid om hun huis te verduurzamen of maatregelen te treffen om energie te besparen. Maar we zien ook dat ze er vaak nog veel vragen over hebben. Want waar moet je beginnen? Welke stappen kan ik het beste nemen? Wat kost het en wat bespaar ik ermee? En waar kan ik terecht voor subsidie, informatie of een betrouwbare offerte?

Vind je het leuk om mensen op weg te helpen bij het beantwoorden van deze en andere vragen? Meld je dan nu aan als Meppeler Energiecoach.

Start in Nijeveen
De inzet van Meppeler Energiecoaches is een initiatief van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen, gemeente Meppel, Woonconcept, Actium, MEVM en Huurdersvereniging Meppel. Het project start in eerste instantie in Nijeveen, met de intentie op termijn meer energiecoaches beschikbaar te hebben voor andere delen van de gemeente Meppel. De coördinatie van het project wordt verzorgd door de Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen.

Wat ga je doen?
Je krijgt een gratis opleiding aangeboden tot Meppeler Energiecoach. Deze opleiding wordt gegeven door de Natuur- en Milieufederatie (NMF) en het Drents Energieloket. Daarnaast krijg je ook een technische training zodat je op de hoogte bent van de duurzame verwarmingstechnieken. Na de opleiding en de technische training ga je in gesprek met een woningeigenaar of huurder om te onderzoeken waar kansen liggen om te verduurzamen. Dat kan gaan om aanpassingen in het energiegedrag of kleine ingrepen zoals het aanschaffen van tochtstrips en LED-verlichting. Of om grotere investeringen zoals het isoleren van je huis of het aanschaffen van zonnepanelen en een warmtepomp. Samen met de inwoners breng je in kaart wat de wensen en mogelijkheden zijn en je helpt ze op weg om concrete stappen te zetten.

Wie ben je?
De Meppeler Energiecoach is iemand die zich betrokken voelt bij zijn medemens en zijn kennis van duurzaamheid graag wil inzetten om mensen verder te helpen. Je kunt goed uitleggen waar kansen liggen, weet adviezen helder te verwoorden, maar je dringt je mening niet op. Je vindt het leuk om mensen te helpen en te stimuleren om goede keuzes te maken.

Meer weten of heb je interesse?  Stuur een mail naar info@duurzaamnijeveen.nl of bel met Wim de Kleuver, 06 22 49 74 18.


Is GROEN GAS een haalbare oplossing voor Nijeveen?

Veel interesse en belangstelling voor de informatieavond die Duurzaam Nijeveen organiseerde samen met de RENDO en N-TRA.

Het was goed om elkaar weer in een groot gezelschap te kunnen ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over deze vraag. Er zijn mogelijkheden en veel ontwikkelingen. Van grote oplossingen tot kleinschalige, praktische huishoudelijke toepassingen die interessant kunnen zijn voor de Nijeveners.
Tijdens de avond is een projectgroep met inwoners, agrariërs en vertegenwoordiging van de gemeente samengesteld. Deze enthousiaste, maar ook kritische groep, gaat zich verder verdiepen in de haalbaarheid van GROEN GAS in Nijeveen. RENDO heeft aangegeven ondersteuning hierbij te willen bieden.
Niet aanwezig geweest en belangstelling om hieraan deel te nemen? Aarzel niet en neem gerust contact op! Info@duurzaamnijeveen.nl


 

Enquête geeft inzicht!

Afgelopen zomer heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van EC Duurzaam Nijeveen een enquête gehouden onder de inwoners van Nijeveen. Onderwerp: de energietransitie en de rol van de energie coöperatie hierin. Veel Nijeveners hebben de enquête ingevuld. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen is blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de uitgebreide vragenlijst in te vullen. Heel hartelijk dank!

De eindrapportage en de publicatie zijn hier te lezen.

 


Ledenvergadering 2021 - uitgesteld!

Het is helaas op korte termijn niet mogelijk om een ledenvergadering te houden waarbij we elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen heeft daarom besloten om de algemene ledenvergadering uit stellen en deze te organiseren zodra we weer in ‘De Schalle’ samen kunnen komen. Hieronder vindt u de documenten (klik op de link) die normaal gesproken aan de orde komen en nu op een later moment worden besproken. 

Ondertussen gaan we, daar waar het mogelijk is, graag door met de lopende projecten. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u van gedachten wisselen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

 


 

Duurzaam Nijeveen inspireert! - 12 maart 2019

Een goed gevuld dorpshuis ‘De Schalle’ liet zich dinsdagavond inspireren tijdens de inspiratiebijeenkomst georganiseerd door de energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. Voorzitter Harry van Dijk opende de avond door de bezoekers te informeren over de projecten en plannen van de coöperatie. Speciale gast Kees Klomp vertelde enthousiast over betekenisvol ondernemen en leven. Een onderwerp dat aansluit bij de doelstelling van de energiecoöperatie. De betekeniseconomie bouwt volgens Klomp niet alleen aan een duurzame maar ook aan een sociale samenleving. Iedereen heeft daar een rol in. Een duurzame samenleving begint immers bij wij. Een prikkelend en leerzaam onderwerp. De aanwezigen gingen met voldoende stof tot nadenken naar huis.

Lees hier het persbericht over de bijeenkomst

     


Start Warmtescan Actie - 9 januari 2019

Wethouder Jaap van der Haar heeft woensdagochtend 9 januari, het officiële startsein gegeven voor de Warmtescan Actie. Komende weken gaat het actieteam, van acht vrijwilligers, op pad met de warmtecamera om te kijken waar energielekken zijn in de woning. Heel veel succes allemaal!

Ook weten waar jouw huis energie lekt? Klik hier voor meer info.

  


Informatieavond 26 september 2018 - verslag

Donderdagavond 26 september is een informatieavond gehouden van Duurzaam Nijeveen. Deze avond stonden de volgende punten op de agenda:

-  Blik in de Toekomst
-  Postcoderoos op De Schalle
-  Warmtescan Actie 2018
-  Pilot hybride warmtepompen
-  Financiële positie EC Duurzaam Nijeveen

Speciale gast: wethouder Jaap van der Haar

 

 


 

 

Scroll naar boven