REACTIE EC Duurzaam Nijeveen op Windpark Meppel

Een aantal weken gelden heeft Edelweiss Renewables bekendgemaakt dat zij een plan hebben ingediend bij de gemeente Meppel voor de realisatie van 5 of 6 grote windmolens in Nijeveen en gedeeltelijk in Steenwijkerland. Dit park is gesitueerd ten noorden van de Bramenweg, tussen de Gasthuisdijk en de A32. EC Duurzaam Nijeveen verbaast zich hierover omdat de gemeenteraad heeft vastgesteld dat alle grootschalige opwek van energie in samenwerking met een of meerdere energiecoöperatie moet plaatsvinden. Tot op heden is daar geen sprake van. Ook is niet gesproken over de belangrijke voorwaarde die Duurzaam Nijeveen heeft dat zowel de lusten als lasten eerlijk verdeeld worden.

Advies aan grondeigenaren niet aan te sluiten
De plannen van Edelweiss Renewables kwamen niet geheel onverwachts. Afgelopen zomer werd het bestuur van de energiecoöperatie, door meerdere grondeigenaren, benaderd met de vraag of zij een overeenkomst met het bedrijf moesten ondertekenen. Geadviseerd is om dit niet te doen en zich aan te sluiten bij initiatieven van EC Duurzaam Nijeveen die op haar beurt weer samenwerkt met de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe.

Regionale Energie Strategie (RES)
Gemeente Meppel heeft in de RES aangegeven dat zij de opdracht voor de hoeveelheid op te wekken energie voor 80% wil realiseren met windenergie: windmolens. Dit kan alleen als er meerdere windmolens worden geplaatst in de gemeente. EC Duurzaam Nijeveen verwacht dat dit minimaal 8 a 12 grote molens zullen zijn. De overige 20% komt van zonnepanelen op daken bij particuliere woningen en bedrijven. Het Windpark Meppel zou voor de gemeente een grote opstap zijn naar de realisatie van de forse RES-opdracht.

Gemeenteraad besluit tot minimaal 50% lokaal eigendom
De gemeenteraad van Meppel heeft destijds vastgesteld dat alle grootschalige opwek van energie in samenwerking met en of meerdere lokale energie coöperatie(s) moet plaatsvinden. Daarnaast heeft zij besloten dat minimaal 50% van deze projecten lokaal eigendom moet zijn. Waarbij het streven is dat dit lokaal eigendom 100% wordt. Edelweiss Renewables is een commerciële organisatie en er is dan ook geen sprake van lokaal eigendom. Het bedrijf heeft Duurzaam Nijeveen niet benaderd voor een mogelijke samenwerking of participatie en de gemeente heeft ook niets laten weten.

Lokale gemeenschap moet profiteren
Een belangrijke voorwaarde voor EC Duurzaam Nijeveen is dat bij de realisatie van grootschalige opwek van energie er een eerlijke verdeling van de lusten en lasten is. Concreet betekent dit dat de grondeigenaren en alle direct omwonenden een acceptabele vergoeding krijgen en dat de lokale gemeenschap meeprofiteert door een op te zetten omgevingsfonds. Vanuit dit fonds kunnen, jaarlijks vast te stellen, donaties worden gedaan. Denk daarbij aan financiële ondersteuning van (sport)verenigingen, het dorpshuis of zelfs de realisatie van het Multifunctioneel Centrum.

In het plan van Edelweiss Renewables ontvangen alleen de grondeigenaren, waar een windmolen wordt geplaatst, een vergoeding. Alle winsten, en daarmee ook subsidies waarmee de windmolens worden geplaatst, verdwijnen in de zak van Edelweiss Renewables. Kortom de lasten zijn voor het dorp en de lusten voor het commerciële bedrijf.

Samenwerking regionale energiecoöperaties
Bij grootschalig energieprojecten zijn al snel meerdere gemeenten betrokken. Voor het Windpark Meppel betekent dit betrokkenheid van Meppel, Steenwijkerland en Westerveld. Een belangrijke reden dat negen regionale energiecoöperaties, onder regie van de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe, een samenwerking zijn aangegaan. De eerste activiteit is het opstellen van regionale afspraken over de verdeling van de lusten en lasten per project en wellicht op termijn het zelf realiseren van grootschalige energieprojecten.

Laagvliegroute Defensie en Themapark Puy du Fou beperken plaatsing
Daarnaast wijst EC Duurzaam Nijeveen op het volgende: voor zover bekend ligt er boven een groot gedeelte van Nijeveen een laagvliegroute van Defensie. Dit betekent dat de luchtmacht in dit gebied oefeningen mag uitvoeren waarbij vliegtuigen en helikopters (zeer) laag mogen vliegen. Een groot gedeelte van het te realiseren Windpark Meppel bevindt zich in deze laagvliegroute, wat realisatie bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt.

Ook verwacht de energiecoöperatie dat de eventuele realisatie van het Themapark Puy du Fou de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens ernstig zal beperken. Het zogenaamde zoekgebied, daar waar windmolens kunnen worden geplaatst, wordt hierdoor aanmerkelijk kleiner.

Meepraten en meebeslissen
Iedereen die mee wil praten en wil beslissen kan lid worden van EC Duurzaam Nijeveen. Het lidmaatschapsformulier HIER te vinden.

Scroll naar boven