Doelstelling & ambitie

Doelstellingen

De werkgroep Duurzaam Nijeveen heeft drie doelstellingen:
1. Nijeveen energie neutraal in 2025
2. Verlaging woonlasten voor de inwoners van Nijeveen
3. Bijdrage leveren aan verduurzaming planeet

Ambitie

Duurzaam Nijeveen is in 2015 gestart met de werkgroep NEN 2025. Met de ambitie om ultimo 2025 7 mio Kwh stroom lokaal op te wekken. En energieneutraal te zijn in 2025. De lokale opwek van 7 mio Kwh is echter niet langer de enige ambitie van Duurzaam Nijeveen. In 2017 heeft de overheid het besluit genomen om na 2050 geen fossiel aardgas meer te gebruiken voor woningverwarming. Door de ontwikkelingen in Groningen, aanhoudende bevingen en toenemende schade voor met name particuliere woningbezitters, is het onze verwachting dat de gaswinning de komende jaren versneld zal moeten worden afgebouwd waardoor de einddatum van 2050 naar voren zal moeten worden gehaald.

Op basis van de ons bekende verbruikscijfers, het is erg lastig om gegevens bij de netwerkbeheerders los te krijgen, verbruikt Nijeveen op jaarbasis 3,5 mio kuub fossiel gas; dit staat gelijk aan ~35 mio Kwh stroom. Het gas vraagstuk is voor Nijeveen daarmee in omvang een factor 5 groter dan het stroom vraagstuk sec. Gezien de omvang van de uitdaging is Duurzaam Nijeveen van mening dat de transitie van fossiel gas naar duurzame energie (biogas, gas uit rioolslib, stroom) vraagt om regie van lokale en provinciale overheden. Duurzaam Nijeveen is in overleg met gemeente, provincie en verschillende stakeholders om samen te komen tot initiatieven die de afbouw van fossiel gasverbruik ondersteunen.

Lees hier de visienota 'Een blik in de toekomst!'

 

Scroll naar boven