ENQUÊTE DUURZAAM NIJEVEEN

UPDATE: de ingevulde enquetes worden op dit moment verwerkt. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt dit gepubliceerd. 

 

Enquête Duurzaam Nijeveen
Het klimaatakkoord is van kracht. Nederland heeft zich gecommitteerd om de CO2-uitstoot in 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Een monsteropgave die voor iedereen van invloed is. Er komen grote (landschappelijke) veranderingen op Nijeveen af. En laten we niet naïef zijn; de richting is bepaald. Tegelijkertijd is het belangrijk dat we als dorp de hand aan het stuur houden. Zonder lokale organisatie is er geen invloed.

Uw mening is belangrijk!
Voor Duurzaam Nijeveen is hier een rol weggelegd. Wij willen namens Nijeveen gesprekspartner zijn in de energietransitie. Om deze positie in te kunnen nemen is het belangrijk om te weten hoe u hierover denkt. Daarom roepen wij u op om uw mening te geven en mee te denken. Wij doen een dringende oproep om deze in te vullen.

Waarom is uw mening zo belangrijk?
In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. De gemeente-raad van Meppel heeft op 28 mei ingestemd met het eerste conceptbod waarin wordt ingezet op windmolens, zon op grote daken en als laatste zon op land. Dit alles op het grondgebied van de gemeente Meppel. U zult begrijpen dat een groot gedeelte van deze grond in Nijeveen ligt. De uitvoering van de RES gaat daarom u ook aan!

Rol voor lokale initiatieven
Er zijn veel vragen; zijn de locaties maatschappelijk gezien acceptabel en zijn de projecten financieel haalbaar? Wat ligt al vast en waar zit nog ruimte? De overheid streeft naar 50% eigendom voor de lokale omgeving en verwacht dat er lokaal samengewerkt wordt met marktpartijen bij het ontwikkelen en exploiteren van deze projecten. Een hele uitdaging. Wie pakt dit op?

Evenwichtige verdeling lusten en lasten
Vanuit de gedachte 'Lokaal eigendom geeft lokale kracht' en het streven om niet alleen de lasten maar ook de lusten terug te laten vloeien naar Nijeveen wil de energiecoöperatie deze rol oppakken.EC Duurzaam Nijeveen als dé gesprekspartner voor de (lokale) overheid en de verschillende, betrok-ken (commerciële) partijen. Ziet u dit ook zo? Onder welke voorwaarden? En bent u bereid mee te helpen? Uw mening is belangrijk!

Hartelijk dank voor uw deelname!

Scroll to top
Terug