ENQUÊTE DUURZAAM NIJEVEEN

Eindrapportage >>> KLIK HIER

Publicatie 'De Molen' - 8 december 2020 >>> KLIK HIER

Afgelopen zomer heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van EC Duurzaam Nijeveen een enquête gehouden onder de inwoners van Nijeveen. Onderwerp: de energietransitie en de rol van de energie coöperatie hierin. Veel Nijeveners hebben de enquête ingevuld. Het bestuur van EC Duurzaam Nijeveen is blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de uitgebreide vragenlijst in te vullen. Heel hartelijk dank!

CONCLUSIE

De inwoners van Nijeveen hebben een goed beeld van wat de energietransitie inhoudt maar weten nog niet precies wat er op hen afkomt en wat de impact hiervan op het dorp is. Men maakt zich hier zorgen over. De Nijeveners hebben meer informatie nodig over de energietransitie, willen hierover meepraten en ook meebeslissen. Ze voelen zich onvoldoende geïnformeerd door de gemeente en zien daar een rol voor EC Duurzaam Nijeveen weggelegd.

Collectiviteit en een gezamenlijke aanpak, zodat het dorp steviger staat, vindt men belangrijk. De Nijeveners willen samen de uitkomsten van het proces rondom de energietransitie beïnvloeden, samen optrekken en betrokken zijn bij de uitvoering. De organisatie hiervan vraagt een sterke lokale betrokkenheid en een coördinerende rol voor EC Duurzaam Nijeveen hierin. Hoe meer leden de energie coöperatie heeft, hoe meer invloed zij kan uitoefenen.

De Nijeveners zien de noodzaak van grootschalige wind- en zonoplossingen en willen hieraan meewerken mits het dorp hiervan profiteert. Men ziet EC Duurzaam Nijeveen als de partij om hierin het dorp te vertegenwoordigen.

HOOFDLIJNEN
EC Duurzaam Nijeveen

 • Voorziet in een behoefte.
 • Heeft een onduidelijk profiel.
 • Heeft te maken met hoge en diverse verwachtingen.
  Kan rekenen op een groeiende achterban.
 • Moet beter met haar leden en het dorp communiceren over nut en noodzaak van de coöperatie waardoor het ledenaantal kan groeien.

Regionale Energie Strategie (RES)

 • Men heeft een goed beeld van wat de energietransitie inhoudt; er is een minderheid die het (en met name van het gas af) onzin vindt.
 • De RES staat nog ver van mensen af.
 • Bewoners ervaren geen zicht op het proces van de RES; men voelt zich onvoldoende geïnformeerd en meegenomen door de gemeente.
 • Er zijn zorgen over de impact van de RES. De Nijeveners willen hier dan ook invloed op hebben.
 • Men ziet een rol voor EC Duurzaam Nijeveen om op te treden als vertegenwoordiger van Nijeveen bij de gemeente en bij andere partijen op het gebied van de energietransitie.
 • Er is een duidelijk verschil tussen het dorp en buitengebied. Naar grootschalige oplossingen wordt heel divers gekeken. Een meerderheid is hier voorstander van mits het dorp profiteert.
 • Kernenergie en waterstof worden ook genoemd als toekomstige energiebronnen.
Het speelveld verandert

Het speelveld is het afgelopen jaar sterk veranderd door het Klimaatakkoord. De RES (lokale opwek van duurzame stroom) krijgt gestalte en de warmtetransitie (Nederland stopt met het gebruiken van aardgas voor het verwarmen van woningen) krijgt vorm.

Wat betekent dit voor ons?

Er komen in hoog tempo overal in Nederland projecten voor het grootschalig opwekken van stroom (windmolens – zonneweides - biogascentrales) en tegelijkertijd worden er 7 miljoen woningen van het aardgas afgekoppeld. De energietransitie is een ongekend grote operatie met een grote financiële en landschappelijke impact. Alhoewel er nog veel onduidelijk is, worden er op dit moment hele concrete plannen uitgewerkt. Deze plannen raken ons allemaal.

Word lid!

We kúnnen invloed hebben op dit proces, maar alleen als we als dorp opereren. Het bestuur beschouwt de uitkomst van de enquête als een verzoek van de Nijeveners om hen te vertegenwoordigen op het gemeentehuis. In lijn met onze uitgangspunten onderzoeken wij momenteel hoe wij invulling kunnen geven aan dit verzoek. Wij werken daarom aan een nieuw beleidsplan dat we in januari voorleggen aan onze leden. Wilt u meepraten? Voor €10 per jaar bent u lid, kunt u meepraten en heeft u stemrecht. Na vaststelling wordt het beleidsplan gepubliceerd op deze site. 

Lid worden van EC Duurzaam Nijeveen? Download hier het aanmeldformulier.

 

Scroll naar boven