Postcoderoos De Schalle


Het bestuur van de Energie Coöperatie Duurzaam heeft in haar laatste bestuursvergadering (12 september 2019) besloten te stoppen met het postcoderoosproject op De Schalle. Het bestuur is niet langer overtuigd van de (financiële) haalbaarheid van een zonnedak op het dorpshuis via een zogenaamde postcoderegeling.

Herhaalde verzoeken aan gemeente Meppel leiden niet tot resultaat
Er zijn een aantal redenen voor dit besluit. Er is niet of nauwelijks medewerking van de gemeente geweest. Inmiddels wordt er bijna anderhalf jaar gewacht op een eerste concept voor een benodigde ‘dak overeenkomst’. Er is geen gebrek aan politieke wil. De lijnen naar wethouder Jaap van der Haar zijn kort en het bestuur heeft de nadrukkelijke steun gevoeld van een aantal raadsleden en fracties. Toch hebben herhaalde verzoeken van de energiecoöperatie niet tot resultaat geleid. Ook is er op de aangeleverde punten, die in een overeenkomst moeten worden opgenomen, nagenoeg geen actie ondernomen.

Geen toezegging Enexis op aansluiting energienet

De periode van hele en halve toezeggingen, in combinatie met het gebrek aan daadkracht, heeft ondertussen te lang geduurd. Buiten het gemeentehuis van Meppel draaide de wereld door. Zo is afgelopen anderhalf jaar de wachttijd voor een aansluiting bij Enexis opgelopen tot maximaal een half jaar en het aanvraagtraject hiervoor duurt ook nog eens drie maanden. Enexis kan en wil ook niet langer op voorhand toezeggen dat een postcoderoos op De Schalle ook daadwerkelijk een aansluiting krijgt op het energienet.

Daling energiebelasting maakt postcoderegeling minder aantrekkelijk

In juli 2018 heeft minister Wiebes het einde van de huidige postcoderoosregeling aangekondigd. Er komt een nieuwe regeling maar het is niet duidelijk op welke termijn. Ondertussen is de energiebelasting op stroom (met de teruggave van energiebelasting op stroom verdienen deelnemers de aangeschafte zonnepanelen terug) in 2019 naar beneden gegaan en is de verwachting dat deze de komende jaren nog verder zal dalen. Deelnemen aan de bestaande postcoderegeling is daarom financieel minder aantrekkelijk geworden.

Juiste moment is voorbij

Al met al is het bestuur van Energie Coöperatie Duurzaam Nijeveen van mening dat het momentum voor een postcoderoos op De Schalle voorbij is. Wanneer er nieuwe regelgeving komt vanuit Den Haag wordt opnieuw onderzocht of er alsnog een collectief gefinancierd zonnedak op De Schalle kan worden gerealiseerd. Het bestuur vindt het bijzonder jammer dat, ondanks alle inspanningen, dit besluit moet worden genomen en rekent op uw begrip.

Scroll naar boven